Alle nødetatene rykket ut da det kom melding om brann like etter klokken 10.30 fredag.

Da politiet ankom stedet kunne de se åpne flammer og mye røyk.

Det dreier seg om et bolighus med to boenheter og barnefamilier som bor i huset, får SA opplyst på stedet.

– Røykdykkere har gjennomgått huset, og det er ikke gjort funn av noen inne. Det stemmer overens med de opplysningene vi har fått om at alle skal være ute, forteller innsatsleder Remi Kopperud fra politiet på stedet.

Brannårsaken er så langt ikke kjent. Boligen er ikke lenger beboelig. Det jobbes med å finne innkvartering til de berørte.

Brannvesenet har kontroll på stedet, og vil starte arbeidet med å berge eiendeler, såkalt restverdiredning.

Det er ikke meldt om noen personskade som følge av brannen.