Gå til sidens hovedinnhold

Flere hurtigladere for en mer miljøvennlig bilpark

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere og flere kjøper seg en elbil. Nye tall viser at økningen er størst i Østfold. Her er det en økning på hele 83 prosent. Da blir det viktigere enn noensinne å få på plass flere hurtigladere i Østfoldbyene. I Sarpsborg er det kun 31 av de 116 laderne som er hurtigladere.

Det er snart 250.000 elbiler i Norge, og antallet fortsetter å øke. Nesten halvparten av alle nye biler som selges er elektriske. Hele 1.100 av de solgte bilene i Østfold i fjor var elbiler. I tillegg begynner flere og flere el-lastebiler å rulle på norske veier. Det er bra for klimaet og et godt bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

Sju av ti elbilister må stå i kø når de skal hurtiglade bilen. Det viser en undersøkelse Elbilforeningen offentliggjorde i sommer. 85 prosent av alle elbilister bruker slike hurtigladere. Da holder det ikke med et par tusen hurtigladere til sammen i Norge. Ifølge statistikk fra nobil.no er kun 27 prosent av laderne i Sarpsborg hurtigladere.

Dersom man skal nå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025, må det komme minst 5.000 nye ladepunkter innen den tid, ifølge beregninger fra NAF.

Et grønt skifte krever god og tilgjengelig infrastruktur for lading. Kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle i å legge til rette for slik infrastruktur. Rekkeviddeangst, men også ladeangst, bør snart være en saga blott.

Potensialet for mer klimavennlige transportløsninger og effektiv energibruk er stort, særlig i byene. Skal vi nå klimamålene, vet vi at veksten i persontrafikken i de større byområdene må løses med kollektivtransport, sykling og gange. Effekten av kollektivsatsingen blir størst det bygges mer rundt kollektivknutepunkter. Køprising bør innføres i de største byene når gode kollektivtilbud er på plass.

Løsningen på klimautfordringen kommer også til å kreve et enda bedre samarbeid mellom det offentlige og det private. Bedriftene ønsker seg markeder for grønne løsninger, men trenger kommunene og fylkene med på laget for å få gode og riktige rammebetingelser.

Kommentarer til denne saken