Flere smittede på fem dager enn under pandemiens fem første måneder

Smittetallene for denne uken - uke 48, sprenger alle tidligere målinger.