Forholdene var imidlertid alvorlig nok for Mattilsynets kontrollører til å dele ut strekmunn.

Nye Paradise Pizza og Kebab House i Pellygata var stedene som ikke hadde alt på stell da Mattilsynet var innom den første gangen. Det skjedde henholdsvis 24. oktober og 3. november.

Det skriver Mattilsynet på sine sider.

Mangler ved rutiner

Bakgrunnen for strekmunnen hos førstnevnte, handlet om mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr.

I tillegg var det mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med konsekvenser for mattryggheten.

Etter nytt besøk tidlig i november, fikk gatekjøkkenet utdelt smilefjes da alt var i sin skjønneste orden. Smilefjeset ble gitt 2. november.

Rengjøring

Hos Kebab House i Pellygata var det mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr. Mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med konsekvenser for mattryggheten, og mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten.

Dagen etter var alt på stell igjen, og det vanket smilefjes.

Flere smilefjes

Inspektørene er stadig på farten i Sarpsborg-distriktet.

Foruten Paradise Pizza og Kebab House, aksjonerte Mattilsynet mot en rekke andre spisesteder i Sarpsborg.

Blant annet har Mr. Bowl fått utdelt smilefjes. Det samme har Baker Jenseg i Kirkegata.

Ordning siden 2016

Ordningen med smilefjes og strekmunn ble innført fra årsskiftet i 2016, og Mattilsynet har fortløpende siden den gang inspisert alle landets spisesteder. Det er de fire områdene ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedelse og sporbarhet og merking som kontrolleres.

Dersom alt er i orden, får spisestedet et blidt smilefjes, dersom det er mindre mangler får spisestedet en strekmunn, mens det ved mer alvorlige feil og mangler vanker et surt fjes. Ingen av de kontrollerte spisestedene så langt har fått surt fjes.