Nå er søkertallene til høyere utdanning tilgjengelig. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til disse tallene på grunn av koronasituasjonen, og det viser seg å være rekordmange søkere til høyre utdanning i 2020.

Så hva slags trender ser vi blant søkerne til høyere utdanning i år? Ifølge Samordna opptak i Unit er det totalt 150.784 som har søkt studieplass, rundt 12.000 flere enn i 2019, og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9.400 søkt seg til fagskolene.

Høgskolen i Østfold har en økning i søkertall på 19 prosent, noe som er godt over tallene på landsbasis.

I år tar også 30 fagskoler del i det samordnede opptaket. Det er over 9.400 søkere fordelt på 353 studier, hvor Fagskolen i Østfold har fått 518 søkere i år.

En økning i antall personer som søkte i siste liten kan tyde på at flere enn vanlig ønsker å ha en plan B, eller at de har tatt et annet valg som ble utløst av koronakrisen som kom til Norge for alvor en kort tid før søknadsfristen. Det mener Samordna opptak.

Dette stemmer bra med erfaringer fra tidligere kriser, som har vist at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er ingen unntak.

I Sverige er det også rekordhøye søkertall til høyre utdanning, og der mener man også at det er koronasituasjonen som påvirker veksten.

Økningen i søkertall er ganske jevnt fordelt på de forskjellige utdanningsområdene. 13 utdanningsområder har økning i antall søkere, mens tre utdanningsområder (reiseliv, lærerutdanning og jus) har en nedgang. Det er nedgangen i politiutdanningen som trekker justallene ned.

Den største økningen ser man på studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019.

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg. Sykepleierutdanningen fått en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent. I fjor var det nedgang på 18,7 prosent, muligens på grunn av endring i karakterkrav i matematikk og norsk.

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019 (som hadde en økning på 13 prosent), er det i år en stor nedgang i antall søkere (-8,1 prosent) til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.

Nedgang til søkere til lærerutdanningen gjelder også hos Høgskolen i Østfold. Samtidig er de mest populære studiene i Høgskolen i Østfold vist seg å være et bachelorstudium i bioingeniørfag og et nytt bachelorstudium i paramedisin.

Søkerveksten vi ser er en positiv trend i forhold til etterspørsel etter kompetanse. Kompetanseforum Østfold har tidligere pekt på at arbeidslivet har blitt ganske kompetansetungt og at høyere kompetanse etterspørres. Blant annet viser NHOs kompetansebarometer til at mastergrad og bachelorgrad etterspørres i høyere grad enn før og at nesten halvparten av bedriftene antar at bedriften vil ha behov for å rekruttere personer med fagskolebakgrunn.

Disse søkertallene er bare dagens bilde. Opptakstallene kommer i sommer, så studenter kan endre prioriteringene sine. Men det viktigste er egentlig at de som kommer inn på en utdanning møter opp til høsten og fullfører!