I dag er det akuttmottak for flyktninger ved den tidligere psykiatriske institusjonen. Totalt 180 personer bor nå ved Kolstad.

Etableringen av mottaket skjedde svært raskt som følge av den prekære flyktningsituasjonen.

UDI var i desperat mangel på overnattingsplasser for flyktninger som venter på plass ved et mer permanent asylmottak.

Kolstad mangler formelle godkjenninger etter plan- og bygningsloven, men er i prosess for å søke bruksendring og dispensasjon.

– Politikerne skal i januar både ta stilling til en bruksendring og en dispensasjonssøknad ved Kolstad. Årsaken er at Kolstad ligger i et LNF-område – mens denne type virksomhet skal ligge i arealformål bebyggelse og anlegg, forteller enhetsleder Jon Myrli.

Enhetslederen påpeker at Sarpsborg brannvesen har godkjent brannsikkerheten ved Kolstad.

Representanter fra Sarpsborg kommune har sjekket at vann- og avløpssystemet ved Kolstad er dimensjonert for det antall personer som nå bor på stedet. Dette ble også godkjent før mottaket tok imot de første flyktningene for seks-syv uker siden.