Flytter inn på Storbyen

Ny aktør på plass i Storbyen kjøpesenter allerede i desember.