Våre grunnverdier er satt sammen for det norske folk og våre norske interesser.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er et blokkuavhengig parti som finner nye løsninger som ikke er bundet av det tradisjonelle politiske tankesettet. FNB setter mennesket først, og vi vil verne om individets rettigheter.

Vi holder sterkt fast ved grunnloven og de rettigheter den legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet og adgangen til fri ferdsel. Vi ser alle mennesker som likeverdige.

FNB er mer opptatt av saker enn politiske farger som rødt, blått eller grønt. Vi ønsker å verne om menneskerettigheter samtidig som vi setter fellesskapets interesser i fokus.

Det er et grunnleggende prinsipp at vi skal kjempe for sosial rettferdig fordelingspolitikk og at alle som vokser opp eller lever i Norge skal ha samme mulighet til god helse, god utdanning, arbeid og et godt liv.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur. Offentlig infrastruktur er det også et offentlig, felles ansvar å finansiere.

Vi vil styrke nasjonal selvbestemmelsesrett og unngå overnasjonale avgjørelser. Vi vil jobbe for Norge. Vi er valgt av norske borgere, ikke av EU eller FN.

Vi vil at folk skal ta ansvar og gjøre sin plikt før man krever sin rett. Velstanden kan ikke basere seg på jobber i det offentlige.

Vi vil støtte opp om forskning, nytenkning, gründere, bedrifter og andre som kan skape arbeidsplasser.