Arbeiderpartiet frykter en pandemi av dårlig psykisk helse i etterdønningene av koronapandemien. Regjeringen må erkjenne at pandemihåndtering handler om mer enn smittevern.

Arbeiderpartiet mener krisepakker til næringslivet også må følges av krisepakker for å beskytte befolkningens psykiske helse, men krisepakken som regjeringen la frem fredag forrige uke prioriterte dessverre små summer til store oppgaver. Å spare på innsatsen for å ta vare på folk sin psykiske helse nå, kan komme til å straffe seg senere.

11 måneder med unntakstilstand, og en tredje runde med svært strenge og isolerende tiltak røyner på. Mange opplever at livet er mørkt nå. Så mye som hver tredje nordmann synes hverdagen er psykisk belastende under pandemien. Det meldes om økt pågang til barne- og ungdomspsykiatriske klinikker. Mental Helse melder om en enorm pågang på deres hjelpetelefoner, og en bekymringsfull økning av de som har behov for å snakke med noen om selvmordstanker.

Vi må ruste opp nå, og gjøre det vi kan for at en global helsekrise ikke fører til nye lokale helsekriser.

Ingen skal være helt alene nå. Alle må oppleve at de har et sted i sitt nærmiljø å gå til når det blir tøft. Barn og unge må prioriteres. Skolehelsetjenesten må ha nok folk til stede, hjelpetelefon og alle lavterskeltilbud rettet mot dem må på plass. Lavterskel psykisk helsetilbud må utvides for alle, slik at en ikke er avhengig av henvisning fra lege for å få hjelp og støtte. Vi må ha økte bevilgning til ordningen Raskere psykisk helsehjelp. Hvilken adresse du har skal ikke avgjøre om du får hjelp.

Regjeringen må tatt inn over seg at ett år med nedstenging har rammet de mest sårbare hardest. Folk blir gående hjemme, blir sykere og får hjelp altfor sent. For enkeltindivider kan dette få svært alvorlig utfall. Det vil også bli kostbart for oss som samfunn, og kommer i tillegg til alle de andre utfordringene som følger av at samfunnet stenges ned.