Da hadde det gått bare én uke fra milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Det har pågått testkjøring siden 5. februar.

Det ble enighet om den nye åpningsdatoen i et møte mellom Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor fredag

– Det har vært krevende uker for de som har reist mellom Ski og Oslo S. Jeg vil takke alle pendlere og reisende på Østfoldbanen som har vært tålmodige med oss disse ukene. Jeg vil også takke Vy for godt samarbeid underveis. Nå er vi trygge på at Follobanen er klar for togtrafikk igjen, og det er jeg veldig glade for, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Follobanen består i hovedsak av Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. Den halverer reisetiden fra Oslo S til Ski.

Full trafikk fra 5. mars

Fra 5. mars blir rutetilbudet på Follobanen og Østfoldbanens lokallinje det samme som det var da Follobanen åpnet 11. desember. Det betyr at det kjøres med full trafikk fra denne dagen. Fram til da fortsetter testkjøringen og ferdigstillingen av anlegget.

I løpet av fredagen vil det ha blitt kjørt over 400 testturer med tog gjennom Blixtunnelen, og fram til åpningen kjøres det med tre doble togsett i 200 kilometer i timen. Samtidig fortsetter arbeidet med å analysere målingen fra testkjøringene.

– Det er mye data som nå gås gjennom manuelt. Vi har prioritert å analysere testresultatene på de viktigste områdene først, og disse viser tilfredsstillende målinger. Vi fortsetter å gå gjennom analysene fram til åpning og jobber videre med dette etter at vi åpner, sier Frimannslund.

Stenges noen dager i påsken

Etter åpningen vil det fortsatt være noen utbedringer som gjenstår. Bane Nor vil likevel forsikre alle som skal reise med Follobanen, at det er trygt å kjøre tog gjennom Blixtunnelen.

– Vi har gjort en risikoanalyse og resultatet viser at gjenstående arbeid er av mindre grad som ikke påvirker togtrafikken. Det er trygt å åpne for trafikk igjen, sier Bane Nor-sjefen.

Det gjenstående arbeidet vil bli utført i forbindelse med at Follobanen stenger noen dager i påskeferien og i sommer. Da skal arbeidet med å koble jernbanespor til Oslo S og Follobanen gjøres slik at pendlerne skal slippe å bytte tog på Oslo S. Dette er arbeid som har vært planlagt i lang tid, opplyser Bane Nor.