For sosialdemokratiet er vår viktigste oppgave å sørge for at alle har trygge og gode liv. Det krever at vi bygger et samfunn med små forskjeller mellom folk. Og et samfunn der vi kan være trygge på at fellesskapet tar kloke valg for å sikre at vi har det vi er avhengige av - også når det blir krevende tider.

Det er derfor veldig gledelig å se at LO, flere forbund og jordbruket nå krever at selvforsyningen av trygg mat på norske ressurser forsterkes dersom vi får et nytt stortingsflertall. Dette har vært den systematiske og røde tråden i Arbeiderpartiets mat- og jordbrukspolitikk siden vi våren 2018 la fram vår opptrappingsplan for trygg mat på norske ressurser.

Å produsere høykvalitets mat på de rike naturressursene våre i hele landet gir trygghet og mange lokale arbeidsplasser, også i næringsmiddelindustrien.

Det kan være krevende å forutse hvilke hendelser som gjør at vår felles sikkerhet blir utfordret. Eksempelvis sa statsminister Gunnar Knudsen i februar 1914 at «For tiden er da forholdet det, at den politiske himmel, verdenspolitisk set, er skyfri i en grad, som ikke har været tilfældet paa mange aar».

Fire måneder senere falt skuddene i Sarajevo og i løpet av sommeren var første verdenskrig i gang. Norge var nøytralt under første verdenskrig, men tapene i handelsflåten ble store.

Mange nordmenn mistet livet på sjøen, og etter hvert ga krigshandlingene seg utslag i at det ble mangel på korn og mat på land. Rasjonering ble innført for første gang fra januar 1917. Skyene var mørke selv om det skulle vært skyfritt.

Trygghet for oss alle handler om derfor om sørge for at vi har felles forsikringer for det vi ikke har råd til å miste. Skal frihet skapes, må usikkerhet reduseres. Politikk for reell trygghet vil alltid være langsiktig.

Det krever at vi som folkevalgte sosiale og demokratiske valg, i stedet for at vi lar markedet kortsiktig og alene rå over samfunnsutviklingen.