Vi ser lyset i tunnelen nå. Det kan fortsatt bli nødvendig med nye innstramninger og restriksjoner, men enden er likevel nær - i positiv forstand. Vaksinen rulles ut, og før eller siden vil samfunnet åpnes helt igjen.

For Høyre er det viktig at vi har flere tanker i hodet samtidig: vi må håndtere pandemien nå uten å miste fremtiden av syne. Det betyr at vi skal håndtere pandemien fortløpende. Samtidig skal vi legge grunnlaget for tiden hvor pandemien er over.

Vi har unngått å havne i situasjonen som vi har sett i mange andre land hvor helsesystemene har blitt overbelastet. Samtidig går det også bedre med norsk økonomi enn det gjør i mange andre land.

Det er likevel en fattig trøst for dem som er permittert, har mistet jobben og de som sliter med å skaffe seg en jobb. Derfor må vi gjennomføre tiltak som ikke bare løser de akutte problemene, men også bidrar til å møte de langsiktige utfordringene folk opplever.

Vi er særlig bekymret for de unge som enten har mistet verdifull tid på skole og studier eller som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

For Høyre er det avgjørende at arbeidsledigheten ikke biter seg fast. Vi vet ikke hvordan arbeidsmarkedet vil se ut når krisen er over, men for mange er det ikke sikkert at de kan komme tilbake til samme type jobb med samme type arbeidsoppgaver. Derfor må vi sikre at de som står utenfor i dag får muligheten til å bygge ny kompetanse.

Ett av tiltakene regjeringen nå gjennomfører er å gi muligheten for å kombinere dagpenger med utdanning. Vi vet at utdanning og fagkompetanse er en av de viktigste forutsetningene for å få jobb i Norge.

Bedriftene som lever av å samle oss og gi opplevelser har det særlig vanskelig nå. Alt fra reiselivsselskapene og de store festivalene til den lokale puben på hjørnet opplever en blanding av usikkerhet, forbud og restriksjoner. For mange er resultatet konkurs. Dette er bedrifter som står for en av seks arbeidsplasser, og rundt ti prosent av den totale verdiskapingen i Norge. Vårt mål er å hjelpe flest mulig av disse bedriftene til å holde seg flytende under krisen, sånn at de raskt kan komme tilbake den dagen samfunnet åpner igjen.

Krisen er ikke over, men vaksineringen er i gang og vi kan skimte den normale hverdagen i horisonten. Sammen skal vi klare oss, og sammen skal vi løfte oss i tiden etter korona. Norge skal tilbake på topp - og på veien dit skal vi skape mer og inkludere flere.