Flere har krav på billigere barnehageplass uten å være klar over det – inntektsgrensen har økt

Nå kan familiene tjene mer, og fortsatt ha krav på redusert foreldrebetaling eller 20 gratis oppholdstimer i uka.