Foreldre forstår ikke meningen med dette: - Det er helt meningsløst. Det har ingen virkning

Siden 2014 har foreldre og beboere i Siriveien på Tindlund vært i dialog med Sarpsborg kommune med et ønske om å gjøre den trafikktunge strekningen gjennom boligfeltet til en trygg skolevei for barna i området. På et tidspunkt fikk de nye gode fartshumper som hjalp mot høy hastighet, men de ble etter hvert fjernet.