Flere mødre tar ulønnet permisjon - Nav-rådgiver reagerer på utviklingen

Tre av ti mødre valgte i 2017 å ta ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden. Det er 66 prosent mer enn i 2008.