Foreslår å bygge ned store områder med dyrket mark

Sarpsborg Næringsforening har i innspill til arealplanen foreslått å bygge ned store områder med dyrket mark fra Opstad til Stikkaåsen for at kommunen skal kunne tilby attraktive, vestvendte, solfylte boligtomter med utsikt til vann.