Det var ventet dramatiske kutt da kommunedirektøren torsdag ettermiddag la fram sitt forslag til budsjett for 2023. Kutten lot heller ikke vente på seg.

Budsjettet som nå er lagt fram, skal nå til politisk behandling. Politikerne vil jobbe med endringer fram til bystyremøtet den 15. desember. Da blir budsjettet endelig vedtatt.

Har du tips til SA i sakens anledning, ta kontakt på e-post: [email protected].