Får bygge Tesla-stasjon i jernbanetrasé - men Gunnar Høvik får nødvendigvis ikke samme svar i Gaupefaret

Det politiske flertallet i formannskapet sa ja til Tesla-stasjon på Tunejordet selv om den blir liggende midt i jernbanetraseen mange av de samme politikerne ønsker.