Etter 14 år med forskning viser en ny rapport at det er en direkte sammenheng mellom gode karakterer i 10. klasse og hvordan det går videre på skole og arbeid. Det er kanskje ikke en hemmelighet at hvordan det går på skolen har betydning for fremtiden, men rapporten sier noe om hvor viktig spesielt grunnskolen er. Det er grunnskolen som legger grunnlaget for videre utdanning og arbeid.

Vi må bli flinkere til å forskjellsbehandle elever, og da handler det ikke om å gi noen elever færre muligheter enn andre, men å gi hver enkelt elev den oppfølgingen eller utfordringene de trenger for å kunne utjevne forskjeller og løfte frem det beste i hver enkelt elev. Alle elever møter på skolen med ulike forutsetninger, derfor trenger vi en skole som tilpasser seg enkeltindividet.

Jeg vil ha nivåvalg i basisfagene i grunnskolen, slik at alle elever kan oppleve mestring og få utfordringer for det nivået man ligger på. Det er allerede nivåvalg i matematikk på videregående, hvor man kan velge mellom T- , P-, R- eller S-matte. Dette kan også overføres til andre fag og andre trinn. Ikke alle må være best i matematikk, men alle har behov for mestring og grunnleggende forståelse i fagene. Dette kan nivåvalg bidra med.

Jeg vil ha et gutteløft i skolen, for allerede i 2. klasse på barneskolen scorer gutter litt dårligere enn jentene i lesing, regning og skriving, og ved endt grunnskole gjør guttene det betydelig dårligere enn jentene. Derfor trenger vi mer praktisk undervisning, flere mannlige lærere og helsesykepleiere, og undervisning i kjønnsforskjeller i skolen, for det er et samfunnsproblem at så mange gutter faller fra i skolen.

Dagens og fremtidens elever fortjener en skole som gir hver enkelt elev de beste forutsetningene de kan få for å løse fremtidens utfordringer. Skolen må tilpasse seg de elevene som skriker etter større utfordringer, de elevene som sliter med å henge med i fagene og også de som gjør det helt midt på treet. Da må vi tilpasse oss de ulike forutsetningene de kommer inn i skolegården med.