Gå til sidens hovedinnhold

– Forslaget kan føre til ytterligere segregering av en stor gruppe elever

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I over ett år nå har virksomhet alternative skolearena blitt evaluert. Kommunen har benyttet ekstern aktør, Rambøl, for å bistå i dette arbeidet. Det er foretatt en rekke intervjuer av ansatte i virksomheten og andre virksomheter i forbindelse med datainnsamling. Rambøl-rapporten omtaler en rekke forhold, blant annet avdekkes et betydelig behov for rolleavklaringer. Og rapporten skisserer avslutningsvis flere alternative framtidige organisasjonsformer.

Gjennom dette året har denne sakens kompleksitet utviklet seg så mye at «utenforstående» skal være spesielt interessert for i det minste ha noe oversikt.

Men det kan kokes ned til tre sentrale forhold:

  • Hvilke tjenester skal denne elevgruppen ha med hensyn til spesialpedagogisk opplæring.
  • Hvorledes skal disse tjenestene organiseres.
  • Nasjonale føringer om at alle elever skal ha sin opplæring i sine nærskoler.

Vi er nok mange som mener at det i den videre behandling i spørsmålet om framtidig organisering av virksomhet «alternative skolearena», må i hvert fall disse tre forholdene ses i sammenheng.

Men så gjør administrasjonen og kommunens fordelingsutvalg det kunststykket å skille disse fra hverandre, og frata kommunens fagutvalg, utvalg for kultur og oppvekst, mulighet for å behandle spørsmålet om organisering. Det er «vanlig» i Sarpsborg kommune at administrasjonsutvalget vedtar spørsmål om kommunens organisering, så det er for så vidt greit. Men å legge opp til en saksgang hvor dette spørsmålet ikke legges fram for politisk behandling i fagutvalget, fremstår som merkelig. Det bør ikke være noen problemer at utvalget gjennom en slik politisk behandling kunne komme med en anbefaling til administrasjonsutvalget, men den muligheten er administrert bort.

Ikke nok med det - det planlegges at først etter at administrasjonsutvalget har fattet vedtak om hvorledes de antatte tilbudene skal organiseres, blir saken lagt fram for fagutvalget, som sannsynligvis kun skal vedta hvilke tjenester som virksomheten skal gi innenfor vedtatt organisering.

Les også

Ytringsfrihet for forfulgte forfattere

Dette strider sannsynligvis mot en «normal» organisasjonsutvikling, hvor det vanlige nok er å avklare behovet for tjenester først, og deretter spørsmålet hvordan tjenestetilbudet bør organiseres.

Etter flere runder med eksterne interessenter i denne saken, ser det ut til at interesseorganisasjonene mener at elevenes nærskoler må kunne etablere opplæringstilbud for denne gruppe elever.

Les også

– Vet vi folkevalgte hvor dramatisk det er for de familiene som har barn og unge som blir mobbet? Jeg er i tvil.

Dette støtter vi, det er et viktig mål å ha. Dette målet er også i tråd med nasjonale føringer for å oppnå god integrering av mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Men det er en lang og kostbar prosess dit, og det er et spørsmål om kommunens økonomi i hele tatt tillater det.

Og i mellomtiden, og for all overskuelig fremtid, ser det ut til at Sarpsborg kommune igjen vil innføre spesialskoler, uten å benytte denne anledningen til å knytte de forsterkede avdelingene formelt til de tre skolene de er lokalisert til. Forslaget som nå foreligger kan føre til ytterligere segregering av en stor gruppe elever ved våre skoler.

Les også

Thorbjørnsen og Gjerløw om mobbeinitiativ fra Rødt: – Vi kan alle begynne med oss selv. Barn hører på hvordan vi voksne omtaler hverandre

Dette stadfestes i de saksdokumenter som nå er tilgjengelige på kommunens hjemmesider.

Vi er langt fra sikker på om dette er et godt tiltak på at «sammen skaper vi Sarpsborg» - kommunen hvor elever med stort behov for spesialundervisning segregeres i egen spesialskole.

Les også

– Vi er ikke i samme båt

Les også

– Prioriter vaksinering for ansatte i skoler og barnehager

Les også

– Vi må ta tak i fattigdomsproblematikken

Les også

Kapitalismen ødelegger jorda og skaper fattigdom

Kommentarer til denne saken