Først i landet med ny satsing

Kalnes videregående skole allierer seg med Viken idrettskrets, Østfold fotballkrets og Sarpsborg idrettsråd.