STRIDS­VOGN: Hanne Ma­rie Mau­ge­sten (t.h.) får en li­ten kjø­re­tur i strids­vogn un­der eFP-bi­dra­get i Li­tau­en. eFP står for En­hanced For­ward Pres­ence. I 2017 var over 200 nors­ke sol­da­ter i Li­tau­en som en del av NATOs eFP. Mau­ge­sten har in­gen mi­li­tær grad. Hun er si­vilt an­satt i Forsvaret.
Olav Stan­dal Tangen/forsvaret

Pysete dame i tøff jobb: – Vi måt­te ha på oss skudd­sik­ker vest og had­de en bom­be­hund i las­te­rom­met

Hanne Ma­rie Mau­ge­sten job­ber til dag­lig med folk som står midt oppi de mest eks­tre­me si­tua­sjo­ner noe men­nes­ke kan bli ut­satt for.
Publisert