Dermed vil han under bystyremøtet torsdag 15. september bli en del av Arbeiderpartiets bystyregruppe og styrke posisjonens flertall.

Bryter med DRP

Jon Henriksen kom inn i bystyret for Det rette Parti (DRP) etter kommunevalget høsten 2019. I tillegg har han hatt fast plass i det viktige politiske utvalget – utvalg for plansaker. Med overgangen til Arbeiderpartiet vil han styrke Arbeiderpartiets kontroll også i dette utvalget. Overgangen gjør at Det Rette Partis bystyregruppe reduserer fra fire til tre representanter, mens Arbeiderpartiets bystyregruppe øker fra 15 til 16 representanter.

Måtte ta avgjørelsen nå

Det er nå ganske nøyaktig ett år til kommunevalget, og Henriksen forteller til Sarpsborg Arbeiderblad at han måtte ta avgjørelsen nå hvis han skulle fortsette i lokalpolitikken.

– Personlig er jeg 100 prosent sikker på at Det Rette Parti ikke kommer til å stille liste ved neste valg. Årsaken er at det er en gruppe med høy alder samtidig som at partiets eneste sak – jernbanesaken – står i stampe og det er ikke noe som tyder på at det vil skje noen utvikling i den i de nærmeste årene. De tre årene med lokalpolitikk har vært både spennende og interessante og jeg ønsker å fortsette. På grunn av nominasjonsprosessen måtte jeg ta en avgjørelse nå om hva jeg skulle gjøre videre. Skulle jeg fortsette i lokalpolitikken måtte jeg skifte parti. Alternativet var å gi seg og sitte perioden ut for Det Rette Parti. Jeg ønsker å fortsette og har stilt meg til disposisjon for Arbeiderpartiet, så får vi se hvordan det går. Jeg har i løpet av de tre årene i bystyret fått mange tilbakemeldinger om at dette er noe jeg bør fortsette med, og jeg har brukt sommeren på å vurdere hva jeg skal gjøre. Men det vil ikke være noen personlig katastrofe om jeg ikke kommer på lista, sier Henriksen.

Ønsker å fortsette

– Hvorfor valgte du Arbeiderpartiet?

– Det var et par andre partier som ville ha meg med, men de partiene var uaktuelle. Skal du få til noe i politikken må du inn i en større organisasjon som er strukturert og har makt. I Sarpsborg er det Arbeiderpartiet. Jeg har også i stor grad stemt sammen med Arbeiderpartiet både i utvalg for plansaker og bystyret selv om det er slik at en aldri vil finne et parti som en er 100 prosent enig med i alle saker, utdyper Henriksen.

Stiller ikke liste

Den formelle avgjørelsen om Det Rette Parti skal stille liste ved neste års kommunevalg, vil partiet ta senere i høst. Men alt tyder på at fire år og fire representanter i bystyret blir historien til Det Rette Parti. Allerede i begynnelsen av februar i år sa partiets gruppeleder, Jon Gåsvatn, følgende til Sarpsborg Arbeiderblad da avisen gjorde en rundspørring om hvilke partiet som ville stille med ordførerkandidat:

– Vi har is i magen når det gjelder hele nominasjonsprosessen og avventer det fram mot sommeren. Det er heller ikke bestemt om vi skal stille liste eller ikke. Vi er mer en folkebevegelse med én sak (den rette linje for framtidens jernbane red. anmerk.) enn et politisk parti. Den saken ligger for tiden død, men kan dukke opp igjen som en høringsuttalelse når Nasjonal transportplan skal rulleres i 2025. Vi har god tid – en liste trenger vi ikke levere kommunen før klokken 12.00 31. mars 2023, sa Jon Gåsvatn.