8. januar var en merkedag for norsk klimapolitikk; regjeringen presenterte «Klimameldingen» som gir signaler om hvordan Norge kan oppfylle sine klimamål innen 2030. Da er det bra at bensin og diesel aldri har vært mer fornybart enn det er i dag.

I den offentlige debatten har begrepet «fossilbil» etablert seg for lengst. Ordet har ikke blitt mindre aktuelt etter at det ble kjent at Klimameldingen vil åpne for lokale forsøk med nullutslippssoner med forbud mot bensin- og dieselbiler i de store byene.

Det er imidlertid problematisk at et slikt feilaktig begrep etablerer seg i en så viktig debatt, og vi frykter at vi går glipp av viktige utslippsreduksjoner ved å omtale biler som «fossile».

For som Lasse Fridstrøm og Rolf Hagman i Transportøkonomisk Institutt skrev i Aftenposten i 2018: «Det finnes ikke fossile biler! Ei heller fornybare. Derimot kan alle biler gå på enten fossilt eller fornybart drivstoff.» «Fossil» eller «fornybar» er ikke en egenskap ved bilen, men ved drivstoffet.

Bensin- og dieselbiler, også hybridene, har forbrenningsmotor. Det som er avgjørende for klimagassutslippene, er hva slags drivstoff disse bilene forbrenner. Den gode nyheten er at dagens drivstoff ikke lenger bare er fossilt. Når du fyller drivstoff på landets energistasjoner, heter produktene du tanker riktignok fremdeles det samme; bensin og diesel, men innholdet er nå mer fornybart enn noen gang.

I 2020 var en femtedel av drivstoffet grønt, og denne andelen både må og skal økes ytterligere i årene fremover.

Den største fordelen slikt fornybart, flytende drivstoff har, er at det kan brukes i dagens kjøretøy og det kan fylles på det allerede utbygde nettet med energistasjoner. Det er altså ikke teknologi vi må vente på eller gjøre ytterligere investeringer for å benytte, det er tatt i bruk allerede nå, og viktigst av alt; det gir utslippsreduksjoner når det fylles på tanken - helt uten at du som forbruker behøver å foreta deg noe som helst annerledes enn du pleier.

Ved å omtale bensin- og dieselbiler som såkalte «fossilbiler», overser man altså helt det faktum at dagens flytende drivstoff er mer fornybart enn det noensinne har vært, og ikke minst den teknologiutviklingen som vil skje i årene fremover også for det flytende drivstoffet.