Klæboe er ferdig i KBK

Tre år med pendling var nok for hjelpetreneren.