Fotballklubbene blør økonomisk grunnet koronastoppen

Flere lokale klubber i breddefotballen sliter økonomisk fordi koronapandemien har stoppet all aktivitet.