Et veikryss i endring

Av

Debatten om hva som må og bør gjøres i østre bydel er evigvarende i byen vår. Disse to bildene – det ene fra 1982 og det andre tatt i år – viser at det i hvert fall har skjedd noe! (Se forskjellen i bunn av saken)