VANN: På dette kommunestyret diskuterte Ola L. Pedersen, Ivar Thorbjørnsen og Oddmund Hansen kommunal vannforsyning til beboere i Eidet.

Maktens menn i Tune

De tre herrene på bildet var gjennom en årrekke blant dem som hadde mest å si for utviklingen i daværende Tune kommune.
Av
Publisert