Også SFO får lengre åpningsdag fra samme dag. Skolefritidsordningene holder da åpent fra 07.00 på morgenen og holder åpent til 16.30 på ettermiddagen.

Det opplyser Sarpsborg kommune onsdag. Utvidet åpning av barnehager og skoler fra mandag

Alle barn som går i barnehage må fortsatt ha med matpakke, siden det ikke serveres mat. Dessuten regnes fra neste uke en hel avdeling som en gruppe.

Hver barnehage skal vil informere foreldre om rutiner knyttet til henting og levering.

Noe kortere dager på skolene

Også på SFO må elever ha med matpakke, for heller ikke der serveres det mat.

På skolen regnes nå en hel klasse for en gruppe.

Alle elever skal dessuten få skoletilbud hver dag, men med noe kortere dager.

Ved skoler der mange elever er avhengig av skoleskyss kan det fortsatt bli en kombinasjon av oppmøte på skolen og hjemmeundervisning, opplyser kommunen på sin nettside.

I ungdomsskolen vil det fortsatt bli hjemmeundervisning i valgfag og fremmedspråk.

- Vi er glad for at vi nå får mer normale dager, både i barnehage og på skole. Men vi må fortsatt forholde oss til myndighetenes smitteverntiltak, så dagene blir derfor ikke som før alt stengte 12. mars i år, sier Erik Bråthen, direktør for oppvekst.