Forholdet var langt ifra dramatisk, men alvorlig nok for Mattilsynets kontrollører til å dele ut strekmunn.

Kontrollrutiner

Bakgrunnen for strekmunnen handlet om mangler ved lovpålagt registrering av virksomheten og mangler for meldeplikt for virksomheten.

I tillegg var det mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten.

Etter nytt besøk i oktober, fikk bakeriet utdelt smilefjes da alt var i sin skjønneste orden. Smilefjeset ble gitt 14. oktober.

Inspektørene fra Mattilsynet er stadig på farten i Sarpsborg-distriktet.

Det er imidlertid en stund siden sist de har vært aktive her i byen.

Foruten Motz, har inspektørene vært innom Hjertet Kafe på Sykehuset Østfold Kalnes. Her ble det gitt smilefjes da alt var på stell.

- Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging, skriver Mattilsynet i sin rapport.

Smilefjes ble gitt 31. august i år.

Ordning siden 2016

Ordningen med smilefjes og strekmunn ble innført fra årsskiftet i 2016, og Mattilsynet har fortløpende siden den gang inspisert alle landets spisesteder. Det er de fire områdene ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedelse og sporbarhet og merking som kontrolleres.

Dersom alt er i orden, får spisestedet et blidt smilefjes, dersom det er mindre mangler får spisestedet en strekmunn, mens det ved mer alvorlige feil og mangler vanker et surt fjes. Ingen av de kontrollerte spisestedene så langt har fått surt fjes.