Elever må få mer frihet til å velge selv i skolen. Undervisningen skal være fleksibel og mer tilpasset hver enkelt elev.

Venstre har siden vi innførte Folkeskolen i Norge vært et skole- og kunnskapsparti. Derfor ser vi også når skolen trenger endring og reformer.

Dette er en slik tid.

Korona viste hele Norge hvorfor den digitale satsingen i skolen har vært riktig og viktig. Den viste oss mulighetene. Disse muligheten ønsker Venstre å ta tak i. Krisen viste at skolen kan jobbe med mer fleksibilitet og gi mer frihet og til elevene. Det skal vi fortsette med det. Hele spekteret av elever vil ha nytte av en digital og tilpasset skolehverdag med mer frihet mener Venstre.

Korona har vist oss hvor viktig det er med rett bruk av digitale verktøy. Det har også vist hvor viktig skolen er i samfunnet og for vårt sosiale fellesskap. For noen virket den digitale hjemmeskolen meget godt. For andre mye mindre slik. Dessverre fikk ikke alle elever like mye læringstrykk og oppfølging fra skolen i denne perioden. Slik skal det ikke være.

Derfor ønsker Venstre å rette på kvalitetsforskjellene innen den digitale satsingen i skolen. For å bli bedre trengs kompetanse, gode verktøy, god skoleledelse og god klasseromsledelse. Vi gir opplæring til ledere og lærere i skolen allerede men dette må bli enda bedre.

Venstre ser at de som arbeider bra hjemmefra på digitale plattformer kan få muligheten til å avtale med skolen og læreren om gjøre mer av dette framover. Da må det imidlertid være klart at lærerne ha de verktøyene de trenger for å følge opp elevene tett i en ny pedagogisk situasjon.

Vi skal ikke ta fra elevene det sosiale med skolen, men for elever som i perioder lider av forskjellig utfordringer og eller sykdom så kan en fortsatt fleksibilitet og tilpassing med noen dager hjemme av og til være en god løsning. Elever og foreldre må kunne ha muligheten til å selv ønske seg en mer fleksibel skolehverdag i dialog med skolen når de har behov for det.

Venstre vil:

• Øke den digitale kompetansen til elever, lærere og skoleledelse.

• Arbeide for forbedrede digitale læremidler i skolen.

• Styrke mulighetene for å gå på sommerskole.

• Oppfordre lærere til mer fleksibilitet i metodevalg og fleksibel bruk av skoledagen og uken for å oppnå mer dybdelæring og bedre læringsresultater.

Samfunnet endrer seg. Skolen må endre seg med det. Individets frihet til å velge og bestemme selv er grunnleggende for Venstre. Denne friheten og muligheten til å velge må gjøre seg mer gjeldende i norsk skole.