Kommunen overvåker flere badestrender i løpet av sommeren og tar jevnlig prøver av vannkvaliteten ved åtte strender. Det er tatt ferske prøver denne uken og forrige uke. For dårlig vannkvalitet gjør at det frarådes bading ved Bodalstranda.

– Ved Bodalstranda er det igjen synlig algevekst. Når det er et lag med grønne alger på overflater eller hvis vannet er grønt så frarådes bading, melder kommunen på sine nettsider.

Det er satt opp skilt på stedet. Kommunen tar en ny befaring til Bodalstranda neste uke for å se om det er noen endringer i algeveksten.

Diare og blemmer

Kontrollørene til kommunen var på besøk på Bodalstranda også forrige uke. Da så badevannet klart og fint ut, men de frarådet likevel bading på stedet.

– Forholdene kan svinge raskt når det kommer det oppblomstring av blågrønnalger.

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som finnes naturlig i blant annet vann. Under visse forhold kan det ble synlig oppblomstring av disse bakteriene. Svelging av vann med høyt algeinnhold kan gi oppkast, diare og magesmerter. Ved hudkontakt kan det gi blemmer og hudirritasjon.

Tunevannet har gjennom flere år vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Det populære vannet blir derfor fulgt opp på ukentlig basis fra juni og godt utpå høsten. Verken denne uken eller forrige var det tegn på algeoppblomstring ved Tunevannet.

Fant tarmbakterier

På forrige ukes måling ved Høysand avdekket forhøyede verdier av tarmbakterier i vannet. Kommunen har derfor definert den nåværende vannkvaliteten på Høysand som «mindre god», men oppgir at det ikke påvirker forholdene for bading.

Det er ikke foretatt noen måling på Høysand denne uken.

Se oversikt over badeplassene her:

Alle prøvesvar og befaringer er gjort nylig.

  • Tunevannet: God badevannskvalitet, grønt nivå
  • Børtevann: God badevannskvalitet, grønt nivå
  • Isesjø: Bading frarådes grunnet algeoppblomstring, oransje nivå
  • Revebukta: God badevannskvalitet, grønt nivå
  • Ullerøy (leirskolen): God badevannskvalitet, grønt nivå
  • Feriehjemmet: God badevannskvalitet, grønt nivå
  • Høysand: Mindre god badevannskvalitet, gult nivå
  • Kålvika: God badevannskvalitet, grønt nivå