Gå til sidens hovedinnhold

Fraværsgrensen er en suksess - elevene er mer på skolen og presterer bedre

Artikkelen er over 1 år gammel

Skole Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå har vi fått den endelige evalueringen av fraværsgrensen, utarbeidet av Fafo/SSB. Resultatene er veldig gode, og tallenes tale er overbevisende: Fraværet har stupt med 27 prosent og gått ned for alle elevgrupper. Aller mest er fraværet redusert for de elevene som hadde høyest fravær og svakest karakterer fra før. Forskerne fant også frem til at elevene i snitt har forbedret karakterene etter fraværsgrensen ble innført, noe som kan tyde på at økt tilstedeværelse i skolen gjør at elevene både lærer mer og presterer bedre.

Mange har uttrykt bekymring for at flere skal droppe ut av skolen som konsekvens av fraværsgrensen. Det er for tidlig å konkludere, for fullføring måles ikke før fem år etter at elevene begynner på videregående, og så lenge har ikke fraværsgrensen eksistert. Men rapporten viser likevel at det ikke er noe som tyder på at det er mindre sannsynlig at elevene går videre til neste klassetrinn eller ikke fullfører og består videregående skole.

Evalueringsrapporten er omfattende med mange ulike funn. Fafo peker på flere mulige utfordringer, særlig for sårbare elever. Selv om forskernes analyser viser at det ikke er flere elever som får ikke vurdert, det vil si ikke karakter, nå enn før reglene ble innført, viser tallene at flere med høyt fravær som ikke får karakter i flere fag. Dette tar vi på alvor, og er noe vi må følge opp. Likevel konkluderes det med at fraværsgrensen verken er problemet eller løsningen for de mest sårbare elevene, da deres utfordringer er langt mer omfattende.

For å hjelpe de sårbare elevene trenger man flere verktøy. Fraværsgrensen var aldri ment som eneste løsning. Derfor prioriterer Høyre i regjering å løfte denne elevgruppen og bygge et sterkere lag rundt dem. Blant annet satser vi betydelig på skolehelsetjenesten og jobber kontinuerlig for å øke kvaliteten i opplæringen og skape et godt læringsmiljø fritt for mobbing. Heldigvis finner Fafo at fraværsgrensen faktisk har gjort det lettere å fange opp elever som sliter og at skolehelsetjenesten og rådgivere nå bruker mer av sin tid på disse elevene enn tidligere. Når elevene kommer på skolen, er det lettere å nå frem til dem.

Fraværsgrensen er ikke perfekt, men i det store bildet viser evalueringen at fraværsgrensen har fungert etter hensikten og er en suksess! Forskerne skriver i sine sluttord at det samlet er «rimelig å anta at fraværsgrensen har kommet for å bli, også etter et eventuelt regjeringsskifte. Det er rett og slett vanskelig å argumentere mot at elever som hovedregel bør være på skolen». Det er ikke aktuelt å fjerne den, og jeg håper at alle partier nå ser verdien av å beholde den.

Kommentarer til denne saken