Fredrikstad/Sarpsborg med landets sterkeste boligpriser

Boligprisene falt med 1, 4 prosent i mars, viser statistikk fra Eiendom Norge. I Nedre Glomma var prisbildet litt annerledes.