Kostnadene har økt fra 8,5 til 30 milliarder kroner

Beregninger fra Bane NOR viser en kraftig økning i kostnadene med å bygge ut dobbeltsporet mellom Seut og Klavestad.