Bedre byutvikling Sarpsborg (BBS) og Østre Vel inviterer alle politiske partier og innbyggere til åpent møte om byutvikling. Bakgrunnen er at våre folkevalgte og byråkrater i kommunen ikke har klart å løse de utfordringene som foreligger for Sarpsborg sentrum, og spesielt området østre bydel.

Stortingspolitiker Freddy Øvstegård i SV og advokatfullmektig Marius Otterstad har i Sarpsborg Arbeiderblad uttalt at nå må lederne i byen ta ansvar. Det at området og deler av byen ikke vedlikeholdes og at det er mange dårlige boforhold påvirker hele byen, det er det ingen tvil om, ut fra folks oppfatning.

Også de som forskjønner husene blir berørt av at området stadig forslummes. Verdiene synker og mange trivelige leieboere uteblir på grunn av utrivelig omdømme. I dette området leker det også mange barn. Hvilke verdier vil byen at de vokser opp med?

Nå har Østre Vel tidligere forsøkt å få ordføreren i dialog og lagt frem gode forslag for bydelen. Dessverre har alle forslag blitt avvist av ordføreren uten å begrunne. Fortidsminneforeningen har også jobbet mye med byplanene, uten at deres synspunkter kommer frem.

Om det er andre personer eller foreninger som opplever å bli tilsidesatt med gode forslag, så blir jeg ikke overrasket. Selv har jeg sett mange gode forslag til hvordan bydelen kan forskjønnes, men det ser ut som Ap har mer lyst til å føre sin egen politikk fremfor å jobbe med ildsjelenes engasjement.

Det er meget trist at ledelsen i kommunen ikke ønsker innspill eller gode forslag til byutvikling når de selv ikke har en visjon. Nå vil nok mange i administrasjonen si at kommunen har forsøkt å få innspill fra innbyggerne, men såvidt vi vet har ingen forslag fra innbyggerne kommet inn i sentrumsplanen. Er det bevisst eller er det ubevisst. Jeg håper det er ubevisst, men føler det er det motsatte da dagens sentrumsplaner viser dette.

Bildeserie

BILDER: Har revet historisk bygning i Østre bydel

Hva kan gjøres med sentrum og bydelen i øst? BBS og Østre Vel har tidligere kommet med forslag om at enten Pellygaten eller St. Marie gate fra gamle Epa-bygget og ned til Borgarsyssel ble en håndverksgate der ulike håndverkere bedrev sin virksomhet. Arkitekter, rørleggere, snekkere, elektro, skomaker, frisører, hudpleie, bygg og interiør, lys og lyd, malere, murere, data og så videre. Hvis bydelen satset på å tilrettelegge for denne gruppe, ville lokalene fylles opp, eiendommene vedlikeholdt og beboerne får økt livskvalitet.

Hvorfor vil ikke vår ordfører satse på slike ideer? Hvorfor skal ikke hele byen ha fokus på fornying, hvorfor kun enkelte områder? I den nye sentrumsplanen er det satt av et område for utvikling til næring og boligutvikling, det er området fra Epa og ned mot jernbanen. Hvorfor har kommunen ønske om større utvikling i dette området kontra andre? Jeg aner svaret. Jeg mener det er sterke krefter i byen som påvirker byråkrater og politikere.

BBS og Østre Vel ønsker en åpen dialog med politikere og innbyggerne om en løsning for sentrum og bydelen øst, som de fleste er enige i. Ved å diskutere ulike løsninger vil det til slutt komme gode ideer. Allerede er det mange gode forslag, la oss samle oss til en felles dugnad for sentrum. Vi skal overlevere en by til vår neste generasjon, de fortjener ikke å rette opp dagens feil hvis vi allerede nå kan ta grep.

Jeg håper innbyggerne, næringsdrivende og alle de politiske partier i Sarpsborg deltar på første dugnadsmøte om byutvikling som avholdes første tirsdag i hver måned på Rådhuset, med oppstart i september.

Skal vi være stolte sarpinger, må vi ha noe å være stolte av. Kom på idémøte om byutvikling. Du/dere vil oppleve noe nytt og spennende.