Flyttet undervisningen ut i skogen en hel uke

Hvordan er det å flytte klasserommet ut i skogen og ha undervisning blant fugler og trær?