Koronasituasjonen gjør at eldre ser mindre til slekt og venner, ikke tør å bruke kollektivtrafikk, går sjeldnere i butikken og føler seg utrygge utenfor eget hjem.

Eldre er mer utsatt for koronaviruset enn andre aldersgrupper. Hele 87 prosent av de 262 personene som har dødd av viruset i Norge er over 70 år. Det er derfor ikke overraskende at eldre i større grad enn andre opplever utrygghet, begrenser sin deltakelse i samfunnet og holder seg hjemme.

En ny undersøkelse som er gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Pensjonistforbundet viser at eldre har fått redusert livskvalitet på en rekke områder på grunn av frykt for å bli smittet av koronaviruset. Halvparten av eldre over 70 år sier at koronasituasjonen gjør at de ser mindre til venner og slektninger enn før. Nesten halvparten er redde for å benytte kollektivtrafikk. Mer enn én av tre går sjeldnere i matbutikken. En fjerdedel føler seg utrygge utenfor eget hjem. Én av fem har utsatt sine legebesøk. Og 14 prosent er blitt avhengige av å få hjelp til å handle mat, betale regninger og lignende.

Denne undersøkelsen viser at eldre tar ansvar for egen helse, men dessverre også at mange eldre har mindre sosial kontakt og er mer engstelige enn før.

Pensjonistforbundet Østfold vil takke for dugnadsånden som er vist til nå for å begrense smitten. Samtidig vil vi minne om at epidemien ikke er over og at alle generasjoner må hjelpe hverandre til å komme gjennom epidemien med liv og helse i behold.

Pensjonistforbundet Østfold vil også oppfordre kommunene og kommunenes eldreråd til å iverksette tiltak som kan begrense de eldres frykt og øke deres livskvalitet gjennom denne alvorlige situasjonen.