Jorunn Hasle peker i sitt innlegg på hvordan Rosa Kompetanse har som mål å påvirke våre barn til usikkerhet om sitt eget kjønn. Er jeg gutt eller er jeg jente?

For de aller fleste mennesker er ikke dette noe problem, man vet om man er gutt eller jente. Noen opplever å være født i feil kropp, men dette har vært et fåtall. Nå opplever leger og psykologer formelig en eksplosjon av ungdommer som tar kontakt og ønsker kjønnsskifte. De uttrykker bekymring over utviklingen, men peker på at politikere, aktivister og private klinikker presser på for at såkalt kjønnskorrigerende behandling skal kunne gis lokalt.

Kommer dette bare ut av det blå? Absolutt ikke. Allerede har de som styrer i landet vårt vedtatt lover som bygger opp under at du ikke lenger kan være trygg på hvilket kjønn du er, for det er ikke hvordan du er skapt som bestemmer det, men hvordan du føler deg. DU bestemmer hvilket kjønn du er, og i New York i USA aksepterer man nå 29 kjønnsidentiteter.

Dette høres helt absurd ut for de fleste av oss, og man skulle ikke tro at dette får gjennomslag. Men det er sterke krefter som er pådrivere. Og man kan bare tenke på det gjennomslag som PRIDE-marsjene har fått, og hvor uglesett du blir om du ikke deltar, spesielt om du er en profilert person.

Og det er viktig å forstå at FRI har en mye mer langsiktig agenda enn at homofile skal likestilles med heterofile. Det handler om retten til å definere virkeligheten, og gjøre mennesket til noe helt nytt, nemlig et kjønnsnøytralt individ. Mennesket skal selv definere hvem en er, og det er enkeltindividets opplevelse av seg selv som kommer i sentrum, og som blir grunnlaget for lovgivning. Og den viktigste målgruppen å nå er våre barn og ungdommer.

Kan man begynne tidlig nok å få barna til å akseptere at man kanskje er et annet kjønn enn det kjønnsorganene viser, og at man kanskje kommer til å gifte seg med en av samme kjønn, istedenfor motsatt kjønn, så er så frøet lagt og forvirringen og usikkerheten likeså. Og barnehagepersonell og lærere skal nå få opplæring via Rosa Kompetanse til å spre denne usikkerheten.

Selvfølgelig bruker man fine, inkluderende ord på det, og det blir blant annet laget plakater for å synliggjøre familiemangfold i barnehager og barneskoler, med formål om at alle skal føle seg likeverdige. Dette høres fint, men dessverre er det med å skape større usikkerhet. Og den «vanlige» familien med mor, far og barn blir kanskje den mest unormale.

Det er viktig at det blir satt fokus på det som læres i barnehager og skoler. Rosa Kompetanse og organisasjonen FRI får store midler fra staten. I 2016 fikk FRI 4,6 millioner kroner fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), samt forskjellige prosjektstøtter. Tilsynelatende ser det ut til at det er fritt frem for det disse organisasjonene står for, og det våre barn og barnebarn skal opplæres i.

Det er godt at noen, som Jorunn Hasle, skriver et varsko mot dette.