Både i møte med velgere nå under valgkampen og ellers, får vi spørsmål om hva som skjer med Østfold når vi blir en del av Viken fylkeskommune. Svaret er enkelt. Østfold vil fortsatt være Østfold selv om fylkeskommunen skifter navn. Slik var det også før Østfold fylkeskommune fikk egen administrasjon i 1976. Nå må vi se på alle mulighetene det nye samarbeidet vil gi oss.  

Høyre og Fremskrittspartiet ønsket i utgangspunktet å avvikle dette politiske mellomnivået, men det ville ikke Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, Rødt, MDG, SV og Venstre. Et flertall (H, Frp, V og KrF) ønsket derfor å nær halvere antall fylkeskommuner. Det vil gi en riktig utvikling med mindre byråkrati, og gjøre det enklere å planlegge over fylkesgrensene. De som nå gjør opprør vil beholde 18 fylkeskommuner.

Østfold fylkeskommune blir derfor slått sammen med Buskerud og Akershus til slagkraftige Viken fylkeskommune. Da vil Høyre innta posisjon for å styre for ett godt resultat for innbyggerne.

For oss i Østfold er det kanskje mulighetene til å jobbe tettere med Follo som blir den største fordelen, men vi vil også ha nytte av sterke fagmiljøer og god økonomi i Akershus og Buskerud for øvrig. 

Fylkeskommunen er et nivå hvor politikerne velges for å ta hånd om blant annet videregående skoletilbud, buss og annen kollektivtrafikk, offentlig tannhelsetjeneste, regionalplanlegging og en rekke kulturformål. Dette er viktige oppgaver som betyr mye i folks hverdag, men det er sjelden man har behov for å være i direkte kontakt med fylkeskommunen. De færreste har hatt behov for å besøke fylkeshuset. Det er nemlig tjenestene som leveres som er viktige, og de vil fortsatt være rundt i hele Østfold, på de videregående skolene, kulturscenene og tannlegekontorene og så videre.

Våre politikerkolleger i Senterpartiet står sjelden fremst i køen når det er snakk om å tenke nytt og sørge for nødvendig modernisering av verken by eller bygd. Også i dette tilfellet bruker Sp mye tid og krefter på å få avviklet Viken med et ønske om at alt skal forbli som før. De fleste i Senterpartiet hevder at dagens fylkeskommuner fungerer meget godt som selvstendige enheter. Det ser heldigvis dette partiet ut til å være ganske alene om å mene. Og det er verdt å minne om at dette er avgjort i Stortinget, ikke i kommunevalget.

For Høyre er det et selvstendig poeng at oppgaver kan flyttes fra staten til Viken fylkeskommune så beslutningene tas nærmere der vi bor. Den nye situasjonen som oppstår når to fylkesgrenser nå blir borte, gir muligheter for et sømløst kollektivtilbud i hele Viken, bedre tilbud for elever i videregående skole og fagskolen, en ny næringspolitikk som bygger på de fortrinn Viken har både i naturressurser, sterke kompetansemiljøer som for eksempel på Ås og i Kongsberg, og i dagens bedrifter.

Nå må det være slutt på negativitet og forandringsangst – tiden er inne til å se positivt alle mulighetene som en ny og sterk region fører med seg.