Fylkeskonservatoren i Viken anfører at Dronningens gate 66 i Sarpsborg sentrum har stor lokal verneverdi. Denne flotte jugendbygningen er oppført 1923 med mansardtak og mange fine detaljer. Journalistens utmerkede artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad forteller om et håpløst byråkrati når det gjelder bevaring av gamle bygninger her i byen.

Det gamle gymnaset og Sandesundveien skole hadde begge vernegrad 1 som skulle sikre bevaring. De er begge revet!

Nå står visstnok også den eldste delen av sykehuset oppført 1901 for fall. Kom ikke og fortell at fasaden til Vatvedt mekaniske støperi fra 1910 ikke kunne reddes ved hjelp av en ny støtte mur på innsiden. Den gamle Presteboligen fra 1898 på Fritznerbakken måtte rives på grunn av «knirk i trappen og heng i bjelkelaget»!

Som erstatning får vi identitetsløse brakkebyer med flatt tak og kjønnsløs arkitektur.

Viken fylkeskommune bør vurdere å omdøpe Fylkeskonservatoren til «Fylkeskonversatoren» og plassere dette papirorganet til en mere sentral plass i «Viken», Hemsedal eller Hallingdal?