Fylkesmannen mottar fem saker daglig om elevers skolemiljø

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottar i gjennomsnitt fem nye saker om elevenes skolemiljø daglig.