Fylkesmannen vil gi kommunen tvangsmulkt på 350.000 kr

Etter et tilsyn på Alvim renseanlegg i september har Fylkesmannen vedtatt en tvangsmulkt på 350.000 kroner overfor Sarpsborg kommune.