Skal dele ut 32 millioner til svømmeopplæring i barnehager og skoler

Fylkesmannen i Oslo og Viken deler ut rundt 30 millioner til svømmeopplæring i barnehager og 3,5 millioner til skoler. I Sarpsborg er det noen som har søkt på midlene.