Torsdag ble fylkesrådet i Viken fylkeskommune utpekt. Det Arbeiderparti-ledede fylkesrådet har gitt Senterpartiet gjennomslag for at fylkesrådets fremste ambisjon er å nedlegge det fylket de er valgt for å utvikle. Det er grenseløst naivt å tro at innbyggerne i Viken får et bedre tjenestetilbud av det. En dårligere start på et viktig arbeid er det knapt mulig å få.

Vi i Høyre står klare til å jobbe frem et nytt kollektivselskap i Viken slik at våre innbyggere kan få glede av den samme utviklingen i kollektivtrafikken som Akershus og Oslo fikk da Ruter ble skapt.

Vi er klare til systematisk å dra fordelene av at Viken med tusenvis av lærere på videregående nivå har Norges største fagmiljø innen kompetanse, slik at de over 40.000 elevene som går i videregående skole hos oss får en bedre sjanse til å gjennomføre og bestå sin skolegang. Det klarer vi hvis vi lærer av hverandre og utvikler oss sammen i en felles organisasjon.

Vi mener klimapolitikken må bli mer kraftfull. Viken med sin størrelse og kraft kan utvikle tiltak som få andre kan. I Viken Høyre er vi tindrende klare på at skal klimaet reddes trengs det kraftfulle, sammenhengende tiltak – ikke fragmentering.

Allerede på første møte, og med nedleggelse av Viken som første prioritet, vedtok fylkestinget å innføre parlamentarisme som styringsform. Det er en stor endring som krever helt nye strukturer og som flytter makt fra rådmannen til politikerne. Veldig bra for politisk styring og utvikling, men helt uforståelig når den politiske styringen handler om at man ikke vil utvikle men nedlegge.

Det er lov å undres over hvorfor Ap, Sp, MDG og SV i et fylke de vil nedlegge stemte for en gjennomgripende og kostbar endring, først og fremst til glede for alle de nye politikerne på heltid i fylkesrådet, siden innbyggerne knapt nok får glede av noen resultater før fylket skal legges ned.

Med Viken har vi en gylden mulighet til å gi innbyggerne våre bedre tjenester, men ikke dersom man vil at Viken skal mislykkes. Det nye fylkesrådet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen setter fylket i revers. Høyre ønsker dere lykke til med å finne første gir.