Regjeringen Solberg la nylig frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Det anslås at Viken fylkeskommune vil få en økning i frie inntekter på 3,7 prosent, altså større enn de andre fylkene. Allikevel mener fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) at forslaget til statsbudsjett er en skuffelse for folk i Viken, og at regjeringen burde bruke fylkeskommunen som en ressurs for å skape arbeidsplasser.

Dette står i skarp kontrast til hennes egen handling overfor næringslivet i fylket vårt, der vi opplever at fylkesrådet i Viken gjerne vil kaste stein på regjeringen, men ser ikke det glasshuset de selv sitter i. De slenger stadig kritikk, men vil vel egentlig ikke at gode forslag fra regjeringen skal lykkes. Er det slik at partipolitikk prioriteres foran hjelp til næringslivet?

En del av krisepakken fra Viken, inneholder vedtatte midler til bedriftsintern opplæring. Ut over dette har Viken, som alle kommuner og fylkeskommuner, fått tildelt ekstraordinære midler dette året - mye midler som de selv har fått gjennom økt rammetilskudd fra regjeringen.

Det er i denne sammenheng at fylkesrådet på egenhånd tar beslutninger som gjør forskjell mellom egne og ekstraordinære midler fra regjeringen. Fylkesrådet i Viken har valgt å bruke 24 millioner kroner av egne midler til bedriftsintern opplæring og stilt få og enkle søknadskriterier med mulighet for alle bedrifter i Viken til å kunne søke. I regjeringens krisepakke på 32,5 millioner kroner som er ment til å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen stilles det ingen krav. Allikevel velger fylkesrådet å begrense målgruppen til bedrifter med over 25 ansatte og setter langt mer krevende søknadskriterier.

Etter utlysningen 24. juni var det et faktum at nesten halvparten av regjeringens midler for bedriftsintern opplæring til Viken var ubenyttet. Først i disse dager skal fylkesrådet gjøre et nytt forsøk på å utlyse resterende midler og håper på større suksess ved at de skal bruke mer ressurser på markedsføring. Fylkesrådet tar seg tid, god tid til å dele ut regjeringens midler. Vi minner om at tid er noe kriserammede bedrifter ikke har, ei heller deres ansatte. Flere bedrifter går konkurs mens fylkesrådet har i flere måneder sittet på disse ekstraordinære midlene. Er det slik fylkesrådsleder Tonje Brenna ønsker å hjelpe ansatte i kriserammede bedrifter?

På vegne av Viken Høyre fremmer fraksjonsleder i næringskomiteen, Roar Lund, et representantforslag til neste fylkesting. Her ber Høyre fylkestinget sørge for at fylkesrådet, uten opphold videreformidler gjenværende midler til bedriftsintern opplæring til næringslivet, samtidig som nye midler fra regjeringen må finne veien til bedriftene i Viken vesentlig raskere i framtiden.

Viken Høyre mener at vi ikke kan ha en politisk ledelse som setter partipolitikk foran ansatte i kriserammede bedrifter. Selv om de helst vil kaste stein på regjeringen, ender de opp med å kaste stein i eget glasshus.

Les også

Gåsvatn og Lund kortslutter om bedriftsstøtte