På møter i regi av NHO nå i juni er det avdekket at mange bedrifter i Viken har tomme ordrebøker til høsten. Dette er en svært alvorlig situasjon. Ikke bare risikerer bedriftene å måtte permittere ansatte eller legge ned driften, men mange av elevene på yrkesfaglig studieretning vil stå uten lærlingplass til høsten. Det er kritisk for de elevene det gjelder. Venstre mener at Viken fylkeskommune både kan og bør bidra aktivt for å løse denne krisen.

Gjennom statlige støtteordninger har fylkeskommunen gitt mange bedrifter et kompetanseløft for ansatte under koronapandemien. Samtidig har fylkeskommunen investert i Viken-samfunnet ved å gi mange ungdommer er god start på en utdanning til et praktisk yrke. En utdanning det lokale næringsliv etterspør. Vi kan ikke risikere at både kompetanseløftet i bedriftene våre og praktisk grunnutdanning for mange elver skal være mer eller mindre bortkastet.

Mange videregående skoler i Viken trenger vedlikehold og oppgradering. Fylkesrådets reviderte budsjett skyver på planlagte rehabiliteringsprosjekter til en totalverdi av 380 millioner kroner. St. Olav vgs kuttes med 45 millioner alene. Dette er prosjekter av en størrelse der lokale entreprenører vinner anbudene. Posisjonspartiene Ap, Sp, MDG og SV har i sin plattform forpliktet seg til å forsere vedlikehold; det vil si framskynde vedlikehold, ikke utsette.

I fylkestingets spørretime 18. juni spurte Tove Hofstad fra Venstre fylkesråd for finans, Halvard Ingebrigtsen, om hva fylkesrådet vil gjøre med Vikens egne eiendommer som trenger vedlikehold, når de er kjent med konsekvensene manglende oppdrag betyr for lokalt næringsliv. I svaret viste fylkesråden blant annet til fylkesrådets politiske plattform, men sendte samtidig ballen kjekt videre til regjeringen og statlige støtteordninger. Det blir for enkelt å peke på staten. Vi kan ikke tappe oljefondet for å holde hjulene i gang. Nå er skoleåret slutt og mange elever har ennå ikke fått læreplass. Det er ekstra vanskelig i år.

Elevene er fylkeskommunens ansvar. Ikke bare ansvar for at de tilbys en meningsfull utdanning. Fylkeskommunen har ansvaret for elevenes psykiske og fysiske helse. Å få på plass lærlingeplasser gir meningsfylte aktiviteter og anledning til mestring. Er forklaringen vi skal gi dem at vi ikke har penger til å fullføre yrkesfaglig utdanning i Viken?

Det er framtida vi forvalter. Fylkesrådet vet at manglende oppdrag og tomme ordrebøker for lokale bedrifter til høsten betyr permitteringer, potensiell arbeidsledighet og ikke minst manglende læreplasser til elever i yrkesfaglig studieretning. Når fylkesrådet ikke klarer å prioritere vedlikehold av egne bygg og den lovfestede retten elevene har til å fullføre utdanningen sin, hva skal man da med løfter og politiske plattformer?

Venstre tror fylkesrådet kan bedre. Vi tror at dersom viljen er der, så finnes det en løsning for de planlagte rehabiliteringsprosjektene som så enkelt ble strøket av årets budsjett. Dialog og samarbeid mellom fylkesrådet, næringsforeninger, fagorganisasjoner og opplæringskontor må på plass. Tiden er inne for ekstraordinære tiltak. Det kan ikke være slik at et budsjett i balanse er det eneste som betyr noe, spesielt ikke når vi vet hva de langsiktige konsekvensene kan bli for lokale bedrifter og elever i yrkesfaglig utdanning i hele Viken.