Dropper firefelts fylkesvei 109 forbi Yven

Rundt 1 kilometer av fylkesvei 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen forbi Yven blir ikke bygd ut til fire felt i uoverskuelig framtid.