Nylig offentliggjorde Sjøfartsdirektoratet ulykkesstatistikken for fritidsbåter i 2020. Her er det både gode og dårlige nyheter.

Vi starter med de oppløftende nyhetene. «Bare» 20 personer mistet livet på sjøen i fjor - det er en reduksjon på ni personer sammenlignet med 2019. Dette er svært gledelig, spesielt sett i sammenheng med det økte salget av fritidsbåter.

De dårlige nyhetene er at halvparten av dem som gikk tapt, var ruspåvirket. Seks av disse var fører av båten, og hadde til dels meget høy promille - mellom 1,1 og 3.

Dessverre er ikke dette overraskende; dagens promillegrense til sjøs er på 0,8 - noe som legitimerer hardfyll på bøljan den blå. Og med det blir resultatet dødsfall. Den norske promillegrensen for førere av fritidsbåter er faktisk blant de høyeste i hele Europa. Dette til tross for at vi har en vanskelig kyst med skjær, øyer og holmer som gjør det ekstra utfordrende å navigere trygt.

Svekket syn, hukommelsestap, dårligere reaksjonstid og balanse. Dette er kjennetegn på en promille tilnærmet den de omkomne hadde. Jo høyere promillen er, desto større er risikoen for at du gir blaffen i livreddende sikkerhetstiltak og overvurderer egne evner. Det bekrefter også statistikken - seks av de ti omkomne med rus-/alkoholpåvirkning benyttet ikke flytevest. Havner du først i vannet med promille, blir kroppen raskere nedkjølt og overlevelsestiden halveres.

Som direktoratet selv skriver på sine hjemmesider, er kombinasjonen av fyll og manglende flytevest «ei oppskrift på tragisk utfall».

Tragiske utfall har vi dessverre sett for mange av. Totalt har 101 personer mistet livet knyttet til fritidsbåtulykker de siste fire årene - hvorav 38 av de som ble funnet, var ruspåvirket.

Politikerne mener at medisinen for å få bukt med fyllekjøringen er å fortsette med gode holdningskampanjer, som det har blitt gjort i en årrekke. Den jevne båtfører kjører edru, og da er holdningskampanjene en god påminnelse om at akkurat sånn skal det være.

Men for dem som har tendenser til høyt alkoholinntak også når de er ute på sjøen, må samfunnet tørre å være enda tydeligere. Det skal være nulltoleranse for en båtfører å drikke alkohol, og da vil en promillegrense på 0,2 fastslå nettopp det. Først da vil sjøen bli den flotte og trygge fritidsarenaen som den skal være - for alle.