I Sarpsborg Arbeiderblad 15. oktober langer Viken Høyres Roar Lund og Monica Gåsvatn ut mot fylkesrådet i Viken. De mener vi kaster stein i glasshus når vi kritiserer regjeringen for ikke å stille opp i krisetider. Det er spesielt vår fordeling av det som kalles bedriftsinterne opplæringsmidler som irriterer.

I løpet av året har fylkesrådet avsatt 57 millioner kroner til dette formålet. Midlene vi har fordelt har gitt helt konkret hjelp til store og små bedrifter i Vikens næringsliv.

Pussig nok ergrer Lund og Gåsvatn seg over at fylkesrådet selv valgte å sette av 9 millioner kroner, i tillegg til de statlige midlene vi har fordelt. Høyre-representantene mener fylkesrådet disponerer ordningen på merkelig vis ettersom det fremdeles er midler igjen fra den totale potten å søke på. De antyder nærmest at vi gnur på pengene selv og tenker onde partipolitiske tanker, samtidig som bedrifter i Viken går konkurs.

Det er riktig at det er penger igjen å søke på fra denne andre tildelingsrunden, men der stopper også presisjonsnivået i Lund og Gåsvatns argumentasjon. De synes å mene at vi ukritisk skal fordele restmidlene til alle som søker, uten å stille noen som helst krav til søkerne. Med begrensede rammer er vi nå en gang der at vi må prioritere stramt.

Vi har fordelt støtte til bedrifter over hele Viken i flere omganger dette året. Det har ikke fulgt noen retningslinjer med ordningen fra statens side. Det har vært opp til fylkeskommunene å innrette dem i tråd med regionale behov.

De første 24 millionene prioriterte vi å få fort ut til mange da krisen rammet i mars. Her begrenset vi støttebeløpet til 300.000 kroner. Da vi fikk økte midler i den foreløpig siste krisepakken valgte vi å imøtekomme behovet for mer penger til de litt større bedriftene. For mange av de større monner ikke 300.000 kroner. Denne tilbakemeldingen kom fra bedriftene og næringslivet selv. Vi tok det til oss.

Det er fra denne potten vi, i likhet med en rekke andre fylkeskommuner, har midler igjen. De resterende 15,5 millioner kronene kan bedrifter med mer enn 25 ansatte nå søke på.

Når vi har ventet med utlysningen var det for å vurdere hva som fungerte og ikke fungerte med de to første utlysningsordningene. Ekstrarunden vi har gått har sikret forankring og verdifulle innspill fra partene i arbeidslivet (NHO, LO og Virke).

Det handler verken om steinkasting eller partipolitikk, Lund og Gåsvatn. Det handler om å sikre at tilskuddsordningen blir best mulig, slik at den utgjør en vesentlig forskjell for mottakerne. Slik hjelper vi Vikens næringsliv best. Slik stiller vi best opp i krisetider, og sikrer fremtidige arbeidsplasser.

Les også

– Fylkesrådet i Viken vil kaste stein på regjeringen, men ser ikke det glasshuset de selv sitter i